Vacatures
3
Terug
Home
Vacatures
Interim Bestuurder (bedrijfsvoering)

Interim Bestuurder (bedrijfsvoering)

Strategisch, kwartiermaker

De organisatie, in het midden van het land, heeft een omzet van circa 90 miljoen en is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen.

De organisatie

De organisatie kent een tweehoofdig collegiaal bestuur. Wij zijn op zoek naar een interim-bestuurder met brede ervaring die rust en overzicht brengt.

De organisatie is in transitie. Er liggen o.a. uitdagingen op het terrein van vastgoed, bedrijfsvoering en financiën. Er zijn in de afgelopen periode duidelijke positieve resultaten behaald. Nu is er een integratieslag nodig om tot een samenhangend geheel te komen. De samenhang, afstemming en verbinding, in combinatie met executiekracht, is een essentiële voorwaarde om de beoogde resultaten te behalen.

Raad van Bestuur

De RvB werkt vanuit het model van collegiaal bestuur. Het is van belang dat het collegiale bestuur goed wordt vormgegeven Dit collegiale bestuur zal als kwartiermaker, vorm en inhoud geven aan de bestuurlijke continuïteit.

De RvB verstaat elkaar als mens en als professioneel bestuurder en neemt gezamenlijk de integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie, zowel intern als extern. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is belangrijker dan het individuele belang, in houding en gedrag zijn de bestuurders elkaars gelijken en aanspreekpunt voor de organisatie en de RvT.

De RvB stimuleert samenwerking vanuit voorbeeldgedrag. Als team ligt de nadruk op eenduidige sturing op proces, inhoud en resultaat vanuit een gedeelde veranderkundige visie.

De Opdracht

De RvB heeft als belangrijke opdracht: de organisatie naar een volgende fase brengen en kwartiermaker te zijn voor de vormgeving van het collegiaal bestuur.

Geleidelijk aan zal zichtbaar worden hoe de organisatie er uit gaat zien. Op een aantal fronten is echter verduidelijking nodig. Ook is het tijd om het vizier verder naar voren te richten. De komende periode wordt er gewerkt aan de formulering van een meerjarenstrategie.

Vanuit verschillende scenario's dienen belangrijke keuzes gemaakt te worden, waarbij een gezonde en duurzame exploitatie een randvoorwaarde is.

De interim-bestuurder
 

  • Heeft academisch denkniveau, ruime bestuurlijke ervaring en heeft ervaring in een collegiaal besturingsmodel.
  • Begrijpt hoe een cultuur zich vormt en ontwikkelt en brengt de organisatie, met behoud van het goede, in de volgende ontwikkelingsfase.
  • Heeft stevige kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en (zorg)vastgoedvraagstukken.
  • Is een uitstekende sparringpartner voor de collega-bestuurder en het managementteam, waarbij vanuit kennis en ervaring rust en overzicht wordt gebracht.
  • Is een verbinder met executiekracht, die authentiek en met bevlogenheid anderen weet te inspireren.
  • Betrekt anderen in de verschillende processen, kan goed samenwerken, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen.

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een mooie organisatie, met kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Er is besloten om een interim-bestuurder te werven met bovenstaand profiel voor de duur van ongeveer9 tot 12 maanden, voor 3 tot 4 dagen per week, dit in samenspraak met het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. We streven ernaar om de procedure begin januari 2023 in te vullen. Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u vóór 2 januari 2023 te reageren, met toezending van uw cv en motivatie naar interim@gsearch.nl.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen
met drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top