Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee leden Raad van Toezicht Kraamzorg de Eilanden

Twee leden Raad van Toezicht Kraamzorg de Eilanden

Kerncompetenties: Zorginhoud, strategisch, marketing

Organisatie

Kraamzorg de Eilanden biedt al 65 jaar hoogwaardige kraamzorg en ondersteuning aan moeders, hun baby en hun gezin. De zorg wordt geleverd in een deel van Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden vanuit vier locaties: Zwijndrecht, Rotterdam, Vlaardingen en Oud-Beijerland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hellevoetsluis. Bij Kraamzorg de Eilanden werken circa 230 medewerkers. De omzet bedraagt ongeveer € 6 miljoen. Kraamzorg de Eilanden doet het goed: de klanttevredenheid is al jarenlang hoog.

Als onderdeel van de zorgketen kent de kraamzorg haar eigen inhoudelijke en bedrijfsmatige uitdagingen (zoals het terugdringen van de perinatale sterfte, de bevolkingskrimp, het ontstaan van geboortecentra, het wegvallen van de mogelijkheid om poliklinisch te bevallen, toenemende concurrentie tussen de diverse zorgverleners, het vergroten van de omzet en het continue verbeteren van de organisatie).De organisatie wordt gekenmerkt door een no-nonsens cultuur en de laatste jaren is er met succes  hard gewerkt aan een open sfeer waarin feedback en rolverantwoordelijkheid belangrijke pijlers zijn.

De Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht is samengesteld op basis van differentiatie naar kennis en ervaring en bestaat uit 5 leden. Zij vormt daarbij een betrokken en multidisciplinair team, dat in staat is om de bestuurder vanuit brede ervaring en achtergrond optimaal te begeleiden, adviseren en controleren. Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij in de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht.

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder zijn:

  • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de Raad, met een gewaardeerde balans in de mix van distantie, betrokkenheid en rol verantwoordelijkheid
  • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te kunnen toetsen
  • Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen
  • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
  • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot governance
  • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en strategie van Kraamzorg de Eilanden
  • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken
  • Bij voorkeur woonachtig  op redelijke afstand tot het natuurlijke adherentiegebied van Kraamzorg de Eilanden

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen geldt voor de twee vacante zetels de volgende (hier kort weergegeven) profielen:

1 | Lid Raad van Toezicht: Zorginhoudelijk
U heeft kennis van en ervaring met  kraamzorginhoudelijke vraagstukken en bent in staat deze kennis te vertalen naar het beleid van Kraamzorg de Eilanden. Bij voorkeur heeft u directe lijn ervaring  binnen een vergelijkbare (kraamzorg)omgeving.  U kent het werkveld, weet de uitdagingen te benoemen in het werkveld en de ontwikkelingen waar de sector voor staat te duiden en te vertalen naar de positie van Kraam zorg de eilanden. Door jarenlange ervaring in de zorg- en ziekenhuisketen kent u de kraamzorg en begrijpt u de positie van Kraamzorg de Eilanden binnen haar omgeving en keten  Voor deze positie denken wij bv. aan iemand  op directie niveau van de ( middel) grootte kraamzorg organisatie

2 | Lid Raad van Toezicht:  Strategische Marketing
U draagt bij aan het strategisch beleid voor de organisatie en stelt zich op als een belangrijke sparring partner voor de bestuurder. U heft visie op ontwikkelingen in de zorg en heeft ervaring in hetformuleren van meerjarig marketing beleid. U heeft ervaring in conceptontwikkeling waarvan minimaal vijf jaar op strategisch/beleidsmatig niveau en hebt een visie op ontwikkelingen in de zorg.

U weet vanuit een diepe kennisuit uw eigen vakgebied van de klant en klantgroepengegevens te vertalen in strategische oriëntaties, doelgroepen en product/markt combinaties.

U heeft ervaring met het in kaart brengen van complexe markten, waar het denken van institutioneel naar individueel een opgave is/was en heefthet marketing gen in het DNA zitten en wil zijn/haar talent en vaardigheden in een maatschappelijk relevante context aanwenden.

Kraamzorg de Eilanden biedt een honorering volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Procedure

De procedure is gericht op een spoedige benoeming van de nieuwe toezichthouders. De eerste oriënterende gesprekken met kandidaten vinden plaats op 9 en 13 juni. De gesprekken met de remuneratie commissie en adviescommissie vinden plaats in week 25. Kraamzorg Eilanden streeft  ernaar om voor 1 juli kandidaten benoemd te hebben

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor één van bovengenoemde functies verzoeken wij u vóór zaterdag 4 juni  aanstaande te reageren door op 'Reageer' te klikken. Naast uw CV ontvangen wij graag uw brief met uw motivatie. Wilt u ook vermelden op wel profiel u reageert? Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, 06-51060026.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Meer informatie over Kraamzorg de Eilanden kunt u vinden op de website www.kraameiland.nl.
 

Deze procedures zijn door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top